VELKOMMEN TIL GAJA AS»

Gaja AS er et mindre økonomi- og rådgivningsselskap med kontorer på Kolbotn og i Tønsberg.

Vi legger vekt på faglig kvalitet, nærhet og god service overfor våre kunder.


 

Linker av interesse »

Brønnøysundregistrene

Skatteetaten

Oslo kemnerkontor

Bedin

Regjeringen.no

Statistisk Sentralbyrå

Finansdepartementet

Stiftelsen Lovdata

Høyesterett

Domstoler

Konkursrådet

Skattebetalerforeningen

Kredittilsynet

Datatilsynet

NAV

Stortinget

NHO

 

gaja.no © 2007 • Taushetsplikt • Bruk av disse sidene