VELKOMMEN TIL GAJA AS»

Gaja AS er et mindre økonomi- og rådgivningsselskap med kontorer på Kolbotn og i Tønsberg.

Vi legger vekt på faglig kvalitet, nærhet og god service overfor våre kunder.

Nyheter »

Bokføringsloven

Elektronisk kommunikasjon

Våre tjenester »

Vi tilbyr tjenester innenfor regnskap og økonomisk rådgivning.


Personale »

Vårt personale er alle enten registrerte eller statsautoriserte revisorer med lang praksis fra privat og/eller offentlig revisjon. Flere har erfaring som controller, regnskapssjef og økonomidirektør i mellomstore og store bedrifter/konsern.

Vår kompetanse gir deg sikkerhet for at jobben utføres raskt, effektivt og kvalitetsmessig.

 

Gaja AS - din samarbeidspartner

gaja.no © 2007 • Taushetsplikt • Bruk av disse sidene